Objava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 26.02.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Čačak , opština Čačak – grad, Prostorije PSSS Čačak
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Zadrugarstvo i udruživanje , savetodavac Radovan Ševarlić
2. 10:30 do 11:00 Krompirov moljac , savetodavac Ljiljana Stojković Jovanović

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa principima i značajem udruživanja u poljoprivredi, kao i o steti kojoj pričinjava Krompirov moljac
Koordinator: Radovan Ševarlić

Izvor: PSSS Čačak