Objava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 12.02.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Pranjani , opština Gornji Milanovac, Doo Pranjanac
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Ispunjenost higijenskih uslova pri muži , savetodavac Ljiljana Ćurčić
2. 11:30 do 12:00 Rezidba jabuke , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović

Prisutni poljoprivredni proizvođači će biti upoznati sa značajem ispunjenosti higijenskih uslova pri muži, kao i pravilnom rezidbom jabuke.
Koordinator: Ljiljana Ćurčić

Izvor: PSSS Čačak