Objava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 22.05.2023. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Čačak , opština Čačak – grad, prostorije PSSS Čačak
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Prednosti e-Agrara , savetodavac Slađana Petrić
2. 11:30 do 12:00 Gajenje autohtonih rasa svinja , savetodavac Nebojša Brajović

Cilj predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednika sa prednostima e-Agrara i sa gajenjem autohtonih rasa svinja.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak