Objava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 08.03.2023. godine, sa početkom u 20:00 održana je predavanje, mesto Ostra , opština Čačak – grad, Prostorije MZ Ostra
sa temama:
1. 20:00 do 20:30 Izbor đubriva voćnih zasada na osnovu agrohemiske analize zemljišta. , savetodavac Branko Tanasković
2. 20:30 do 21:00 Uvođenje i realizacija programa eAgrar. , savetodavac Slađana Petrić

Značaj ovog predavanja je u blagovremenoj edukaciji poljoprivrednih proizvođača o načinu i efikasnoj primeni đubrenja zasada voćaka na osnovu agrohemijskih analiza zemljišta, kao i uputstvima za izradu parametara sa QR KOD om za registraciju u eUpravi, uz instaliranje neophodne aplikacije ConsentID, odnosno informacijama o programu uvođenja eAgrara.

Koordinator: Branko Tanasković

Izvor: PSSS Čačak