Objava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 20.02.2021. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Čačak , opština Čačak – grad, Start up centar Čačak
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Intenzivna povrtarstva proizvodnja , savetodavac Borko Ivanović
2. 11:30 do 12:00 Zadrugarstvo značaj i prednosti , savetodavac Radovan Ševarlić
3. 12:00 do 12:30 Značaj agrohemijske analize u voćarstvu , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović
4. 12:30 do 13:00 Aktuelni podsticaji Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede , savetodavac Biljana Janjic

Cilj predavanja je upoznavanje proizvođača sa intenzivnom povrtarskom proizvodnjom, značajem agrohemijske analize u vođarstvu, prednostima i značajem zadrugarstva i udruživanja i aktuelnim podsticajima Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede
Koordinator: Borko Ivanović

Izvor: PSSS Čačak