Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 29.01.2021. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Beograd (Zemun) , opština Beograd-Zemun, Sala mesne zajednice
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Prihrana pšenice , savetodavac Zlatko Vampovac
2. 12:35 do 13:05 Kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Anka Kačarević

Cilj predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa kontrolom plodnosti zemljišta, kao i neophodnost prihrane pšenice.
Koordinator: Zlatko Vampovac

Izvor: PSSS Beograd