Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 25.01.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Mladenovac (varoš) , opština Beograd-Mladenovac, PSSS Beograd
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Prihrana strnih žita , savetodavac Violeta Veličković
2. 10:30 do 11:00 Kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Milica Janković

Cilj ovog predavanja bilo je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa prihranom strnih žita i kontroli plpdnosti zemljišta.
Koordinator: Violeta Veličković

Izvor: PSSS Beograd