Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 07.03.2024. godine, sa početkom u 10:56 održana je predavanje, mesto Mali Požarevac , opština Beograd-Sopot, Gazdinstvo Milivoja Gajića
sa temama:
1. 10:56 do 11:31 Adaptacija poljoprivredne proizvodnje na klimatske promene , savetodavac Ljiljana Gvozdić
2. 11:31 do 12:03 Organska proizvodnja voća , savetodavac Marija Milenković

Cilj održavanja predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa adaptacijom poljoprivredne proizvodnje na klimatske promene i sa organskom proizvodnjom voća.
Koordinator: Ljiljana Gvozdić

Izvor: PSSS Beograd