Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 06.03.2024. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Velika Krsna , opština Beograd-Mladenovac, P.G.Obradović Svetlana
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Prerada polj. proizvoda , savetodavac Miloš Nikoletić
2. 18:30 do 19:00 Zastita jabuke , savetodavac Tamara Mihailović

Cilj predavanja je bio upoznati prisutne polj. proizvođače sa preradom polj. proizvoda i zaštitom jabuke
Koordinator: Miloš Nikoletić

Izvor: PSSS Beograd