Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 12.01.2024. godine, sa početkom u 10:30 održana je predavanje, mesto Petrovčić , opština Beograd-Surčin, Mesna zajednica
sa temama:
1. 10:30 do 11:00 Agrohemijske analize zemljišta , savetodavac Anka Kačarević
2. 11:00 do 11:30 Zaštita ratarskih kultura , savetodavac Eleonora Onć Jovanović

Prisutni su detaljno upoznati sa zaštitom ratarskih kultura i značajem agrohemijskih anaiza zemljišta
Koordinator: Eleonora Onć Jovanović

Izvor: PSSS Beograd