Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 02.11.2023. godine, sa početkom u 13:48 održana je predavanje, mesto Obrenovac , opština Beograd-Obrenovac, Dom sporta i kulture Obrenovac
sa temama:
1. 13:48 do 14:18 Uticaj suše na ekonomske rezultate u poljoprivrednoj proizvodnji , savetodavac Mladen Pavlović
2. 14:19 do 15:01 Tehnologija proizvodnje sirovine za rakijske destilate-otvorena pitanja , savetodavac Dejan Marinković

Cilj predavanja je da se proizvođači upoznaju sa načinima za prevazilaženje izazova u savremenoj tehnologiji proizvodnje voća kao sirovine za rakijske destilate, kao i sa posledicama dejstva suše na ekonomske rezultate u poljoprivrednoj proizvodnji.
Koordinator: Dejan Marinković

Izvor: PSSS Beograd