Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 28.10.2023. godine, sa početkom u 17:00 održana je predavanje, mesto Umčari , opština Beograd-Grocka, P.G. Mihajlo Dušić
sa temama:
1. 17:00 do 17:30 zaštitom jabučastog voća od bolesti i štetočina , savetodavac Marija Milenković
2. 17:35 do 18:05 Rezidba jabuke , savetodavac Zoran Janković

Cilj predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa zaštitom jabučastog voća od bolesti i štetočina kao i sa rezidba jabuke.
Koordinator: Marija Milenković

Izvor: PSSS Beograd