Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 11.09.2023. godine, sa početkom u 17:00 održana je predavanje, mesto Baljevac , opština Beograd-Obrenovac, Poljoprivredno gazdinstvo Vladimira Zekića
sa temama:
1. 17:00 do 17:35 Diverzifikacija u poljoprivredi , savetodavac Mladen Pavlović
2. 17:40 do 18:15 Povećanje kvaliteta mleka primenom dobre higijenske prakse , savetodavac Dragoljub Krajnović
3. 18:20 do 18:55 Sistem i norme navodnjavanja, montaža sistema kap po kap i uvođenje dobre poljopivredne prakse u zasadu lešnika , savetodavac Radena Pljakić

Prisutni poljoprivredni proizvođači biće upoznati sa tri teme iz oblasti poljoprivrede i to povećanje kvalliteta mleka primenom dobre higijenske prakse, diverzifikacijom u poljoprivredi i sistem i norme navodnjavanja, montaža sistema kap po kap i uvođenje dobre poljopivredne prakse u zasadu lešnika.
Koordinator: Mladen Pavlović

Izvor: PSSS Beograd