Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 24.06.2023. godine, sa početkom u 19:30 održana je predavanje, mesto Velika Krsna , opština Beograd-Mladenovac, P.G. Obradović Živorad
sa temama:
1. 19:30 do 20:00 Agrotehnika lucerke i crvene deteline , savetodavac Miloš Nikoletić
2. 20:00 do 20:30 Zaštita jabučastog voća , savetodavac Tamara Mihailović

Cilj predavanja je bio da se prisutni poljoprivredni proizvođči upoznaju sa agritehnikom lucerke i crvene deteline i zaštitom jabučastog voća
Koordinator: Miloš Nikoletić

Izvor: PSSS Beograd