Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 23.05.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Skela , opština Beograd-Obrenovac, Poljoprivredno gazdinstvo Markulić Aleksandra
sa temama:
1. 11:00 do 11:35 Diverzifikacija u poljoprivredi , savetodavac Mladen Pavlović
2. 11:35 do 12:13 Konzervacijska obrada zemljišta , savetodavac Dragana Stoiljković

Prisutni poljoprivredni proizvođači biće upoznati sa prednostima diverzifikacije u poljoprivrednoj proizvodnji kao i sa konzervacijskom obradom zemljišta.
Koordinator: Mladen Pavlović

Izvor: PSSS Beograd