Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 23.04.2024. godine, sa početkom u 09:30 održana je predavanje, mesto Lazarevac , opština Beograd-Lazarevac, Kancelarija za poljoprivredu UPPL (Udruženje privrednika i poljoprivrednika Lazarevac)
sa temama:
1. 09:30 do 10:00 Značaj agrohemijske analize zemljišta, tumačenje rezultata i pisanih saveta , savetodavac Ljiljana Gvozdić
2. 10:05 do 10:35 Tehnologija proizvodnje krompira , savetodavac Marija Milovanović

Cilj održavanja predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa značajem agrohemijske analize zemljišta, tumačenjem rezultata i pisanih saveta, kao i sa tehnologijom proizvodnje krompira.
Koordinator: Ljiljana Gvozdić

Izvor: PSSS Beograd