Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 12.04.2024. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Veliki Borak , opština Beograd-Barajevo, PG Jasmine Milanović
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Agrotehnika kukuruza , savetodavac Violeta Veličković
2. 18:35 do 19:05 Higijena muže mlečnih krava , savetodavac Olgierd Jastšenjski

Cilj ovog predavanja bilo je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa agrotehnikom kukuruza i higijenom muže mlečnih krava.
Koordinator: Violeta Veličković

Izvor: PSSS Beograd