Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 03.03.2023. godine, sa početkom u 16:50 održana je predavanje, mesto Draževac , opština Beograd-Obrenovac, PG Filipa Stublinčevića
sa temama:
1. 16:50 do 17:31 Tehnologija proizvonje leske , savetodavac Radmila Koprivica
2. 17:32 do 18:08 Baždarenje prskalica , savetodavac Željko Lazić

Cilj ovog predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa tehnologijom gajenja leske, kao i sa značajem baždarenja prskalica.
Koordinator: Radmila Koprivica

Izvor: PSSS Beograd