Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 15.03.2024. godine, sa početkom u 10:30 održana je predavanje, mesto Konatice , opština Beograd-Obrenovac, Gazdinstvo Dragiše Pajića
sa temama:
1. 10:30 do 11:05 Ishrana krmača i nazimica , savetodavac Dragoljub Krajnović
2. 11:05 do 11:40 Higijena muže mlečnih krava , savetodavac Olgierd Jastšenjski

Predavanje na poljoprivrednom gazdinstvu je bilo održano za dve teme koje su bile prezentovane okupljenim proizvođačima.Teme su iz oblasti stočarske proizvodnje i prva se odnosila na načine i karekteristike u ishrani krmača i nazimica u intenzivnom i poluintenzivnom sistemu držanja . Druga tema se odnosila na obavljanje potpunog procesa sa objašnjenim segmentima higijene muže kod mlečnih krava.
Koordinator: Dragoljub Krajnović

Izvor: PSSS Beograd