Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 11.03.2024. godine, sa početkom u 18:30 održana je predavanje, mesto Beograd (Voždovac) , opština Beograd-Voždovac, P.G.Dušić Jovana
sa temama:
1. 18:30 do 19:00 Agrotehnika jarih strnih žita , savetodavac Miloš Nikoletić
2. 19:00 do 19:30 Zaštita strnih žita , savetodavac Tamara Mihailović

Cilj predavanja prisutnih poljoprivrednih proizvođača je bio da se upoznaju sa agrotehnikom jarih strnih žita i zaštitom strnih žita.
Koordinator: Miloš Nikoletić

Izvor: PSSS Beograd