Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 07.03.2024. godine, sa početkom u 18:30 održana je predavanje, mesto Obrenovac , opština Beograd-Obrenovac, Arboretum
sa temama:
1. 18:30 do 19:00 Rezidba leske , savetodavac Dejan Marinković
2. 19:00 do 19:30 Reenerativna poljoprivreda , savetodavac Radmila Koprivica

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pomotehničkim zahvatima u poljoprivredi kao i sa osnovnim elementima regenerativne poljoprivrede.
Koordinator: Dejan Marinković

Izvor: PSSS Beograd