Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 08.03.2024. godine, sa početkom u 13:00 održana je predavanje, mesto Arapovac , opština Beograd-Lazarevac, P:G: Matijašević Darko
sa temama:
1. 13:00 do 13:30 Prihrana strnih žita , savetodavac Miloš Nikoletić
2. 13:30 do 14:00 Zaštita strnih žita , savetodavac Tamara Mihailović

Upoznavanje prisutnih polj.proizvođača sa prihranom i zaštitom strnih žita
Koordinator: Miloš Nikoletić

Izvor: PSSS Beograd