Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 12.02.2021. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Lazarevac , opština Beograd-Lazarevac, Centar za kulturu Lazarevac
sa temama:
1. 12:00 do 12:40 Održavanje zasada leske do početka rodnosti , savetodavac Radmila Koprivica
2. 12:50 do 13:30 Tehnološke karakteristike ploda važnijih sorti dunje , savetodavac Zoran Janković

Cilj ovog predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa agrotehnikom i pomotehnikom u mladim zasadima leske, kao i sa tehnološkim karakteristikama ploda važnijih sorti dunje.
Koordinator: Radmila Koprivica

Izvor: PSSS Beograd