Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Užice

Dana 10.02.2021. savetodavac Nebojša Đurić posetio je udruženje Udruženje proizvođača mleka i priplodne stoke “Drinski simentalac”, mesto Bajina Bašta, opština Bajina Bašta, u periodu od 08:00 do 08:30 časova
Članovima udruženja preporučeno da se ne zadržajaju samo na govedarskoj proizvodnji već i da se proširuju na ovčarsku,živinarsku proizvodnju.Predočena moguća saradnja na polju uzgoja domaće živine.

Izvor: PSSS Užice