Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Prokuplje

Dana 19.02.2021. savetodavac Ivana Obradović posetio je udruženje Udruženje vinogradara toplice, mesto Prokuplje, opština Prokuplje, u periodu od 12:30 do 13:00 časova
Proizvodjači su upoznati sa vrstama podsticaja Ministarstva poljoprivrede koje mogu da koriste kao i podsticajima za podizanje višegodisnjih zasada odnosno uslovima i potrebnom dokumentacijom.

Izvor: PSSS Prokuplje