Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Požarevac

Dana 22.02.2021. savetodavac Milena Zafirović Stojanović posetio je udruženje Udruženje proizvodjača lešnika, mesto Požarevac, opština Požarevac – grad, u periodu od 09:00 do 10:00 časova
Cilj posete Udruženju: Sumiranje utisaka iz 2020. godine. Da se pojača aktivnost članova, kako bi se učlanio veći broj proizvođača koji su podigli nove zasade pod leskom. Takodje, predlog je da članovi zajednički nastupe na tržištu sa lešnikom.

Izvor: PSSS Požarevac