Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Novi Pazar

Dana 01.02.2021. savetodavac Tanja Mihajlović posetio je udruženje ,,Lukarska Dolina,,, mesto Lukare, opština Novi Pazar – grad, u periodu od 08:00 do 09:00 časova
Cilj posete udruženju je bio prezentacija uredbe o subvencijama u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2021 godinu .

Izvor: PSSS Novi Pazar