Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Novi Pazar

Dana 29.01.2021. savetodavac Smail Ejupović posetio je udruženje “Pešterski vrhovi”, mesto Sjenica, opština Sjenica, u periodu od 12:00 do 13:00 časova
Cilj posete udruženju bio je prezentacija uredbe o subvencijama u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2021 godinu, pripreme za prihranu ozimih useva kao i planovi u agraru za tekuću godinu.

Izvor: PSSS Novi Pazar