Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Kragujevac

Dana 17.02.2021. savetodavac Lidija Vulović posetio je udruženje Udruženje voćara i vinogradara “Vožd”, mesto Rača, opština Rača, u periodu od 10:00 do 10:30 časova
Prilikom posete Udruženju, sa članovima je bilo reči o značaju pravilnog odlaganja pesticidnog ambalažnog otpada.

Izvor: PSSS Kragujevac