Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS K.Mitrovica

Dana 11.02.2021. savetodavac Zoran Milosavljević posetio je udruženje PLODNO POLJE, mesto Grabovac, opština Zvečan, u periodu od 13:00 do 14:00 časova
Poseta je obavljena kod predsednika udruženja sa ciljem upoznavanja sa stanjem ozimih strnih žita,davanja preporuka i saveta.Bilo je i reči kako sprečiti poplave Grabovačkog polja koje se javljaju svake godine sa velikim štetama.Na dan poplave bili su predstavnici lokalne samouprave koji su obećali da će se rešti ovaj problem uz njihovu pomoć.Bilo je reči i o nabavci repromaterijala za predstojeću setvu jarih useva.

Izvor: PSSS K.Mitrovica