Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Vranje

Dana 28.03.2024. godine, sa početkom u 08:11 održana je obilazak ogledne farme, mesto Vranje , opština Vranje – grad, PG Stevanović Zoran
sa temom:
1. 08:11 do 09:04 Prvi odabir jaradi za priplod , savetodavac Srđan Zafirović


Koordinator: Srđan Zafirović

Izvor: PSSS Vranje