Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Vranje

Dana 16.12.2023. godine, sa početkom u 11:30 održana je obilazak ogledne farme, mesto Baraljevac , opština Bujanovac, PG Dobrivoje Tomić
sa temom:
1. 11:30 do 12:15 Organizacija zimskog jarenja , savetodavac Ivica Tomić

Organizacija zimskog jarenja
Koordinator: Ivica Tomić

Izvor: PSSS Vranje