Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Užice

Dana 18.06.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Ljubanje , opština Užice – grad, domaćinstvo Gudurić Radisava
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Organizacija berbe – borovnice , savetodavac Nebojša Brzaković

Cilj posete je praktičan prikaz organizacije berbe borovnice u zasadu poljoprivrednog proizvošača, sa svim organizacionim i tzehničkim rešenjima u procesu berbe kao i pakovanja plodova.
Koordinator: Nebojša Brzaković

Izvor: PSSS Užice