Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Šabac

Dana 15.12.2023. godine, sa početkom u 09:29 održana je obilazak ogledne farme, mesto Jelenča , opština Šabac – grad, PG Anđelić Aleksandar
sa temom:
1. 09:29 do 10:00 Dobra poljoprivredna praksa u proizvodnji salate , savetodavac Sanja Popović


Koordinator: Sanja Popović

Izvor: PSSS Šabac