Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Šabac

Dana 20.11.2023. godine, sa početkom u 08:58 održana je obilazak ogledne farme, mesto Dublje , opština Bogatić, Domaćinstvo Milana Drezgića
sa temom:
1. 08:58 do 09:32 Sumiranje rezultata postignutih tokom godine , savetodavac Gordana Rehak

Obilaskom ogledne farme sumiraćemo rezultate postignute u ovoj godini koja je bila u svakom pogledu turbulentna. Parametri za ovo će se ogledati u pruženim savetima, postignutim rezultatima i zaključkom koji će se odnositi na dalje mere u poljoprivredi.
20.11.2023. godine održan je obilazak ogledne farme kod Milana Drezgića sa kojim saradnja ide u najboljem smeru, jer svaki savet je prihvaćen i odrađen, tako da u protekloj godini koja je bila po svemu jako turbulentna, uradili smo program eAgrara, ostvarili smo prinose koji su bili veoma dobri, konkurisali za subvencije, tako da smo ostvarili sve što je u ovoj godini moglo da se ostvari, a što nam je bio cilj. Domaćin je zadovoljan našim savetima, jer moje koleginice i ja smo imali dosta posla oko agrara, ratarstva i zaštite. Na oglednoj je bilo prisutno 5 polj. proizvođača.
Koordinator: Gordana Rehak

Izvor: PSSS Šabac