Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Šabac

Dana 14.05.2024. godine, sa početkom u 11:58 održana je obilazak ogledne farme, mesto Dobrić , opština Šabac – grad, PG Zoran Jadranović
sa temom:
1. 11:58 do 12:49 Primena dobre poljoprivredne prakse , savetodavac Zoran Beljić

Cilj posete oglednoj farmi bio je da se kroz primer dobre poljoprivredne prakse pokaže kako proizvođač kravljeg mleka može da ostvari dobre proizvodne i ekonomske rezultate.
Koordinator: Zoran Beljić

Izvor: PSSS Šabac