Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Šabac

Dana 14.05.2024. godine, sa početkom u 10:01 održana je obilazak ogledne farme, mesto Zminjak , opština Šabac – grad, Gazdinstvo Milana Mirčića
sa temom:
1. 10:01 do 10:44 Uticaj rase na uspešnost u tovu junadi , savetodavac Zoran Kozlina

Uticaj rase na uspešnost u tovu junadi.
Svaki pogrešan korak i odabir direktno utiče na konačni rezultat, prodajnu težinu i kvalitet, stoga je prvi korak i najvažniji prilikom odabira rase teladi.
Koordinator: Zoran Kozlina

Izvor: PSSS Šabac