Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Šabac

Dana 27.12.2023. godine, sa početkom u 08:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Varna , opština Šabac – grad,
sa temom:
1. 08:00 do 08:37 Savremen način smeštaja, ishrane i muže krava. , savetodavac Marina Gačić

Cilj posete oglednoj farmi je da se proizvođači mleka upoznaju sa savremenim načinom smeštaja, ishrane i muže krava.
Koordinator: Marina Gačić

Izvor: PSSS Šabac