Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Šabac

Dana 25.12.2023. godine, sa početkom u 11:56 održana je obilazak ogledne farme, mesto Dobrić , opština Šabac – grad, PG Zorana Jadranović
sa temom:
1. 11:56 do 12:30 Dobra poljoprivredna praksa , savetodavac Zoran Beljić

Prilikom posete oglednoj farmi, prikazano je kroz primere dobre poljoprivredne prakse kako proizvođač mleka može ostvariti dobre proizvodne i ekonomske rezultate.
Koordinator: Zoran Beljić

Izvor: PSSS Šabac