Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Požarevac

Dana 06.11.2023. godine, sa početkom u 08:30 održana je obilazak ogledne farme, mesto Požarevac , opština Požarevac – grad,
sa temom:
1. 08:30 do 09:15 Mere zaštite u fazi mirovanja , savetodavac Violeta Stanković

Cilj posete je bio ukazati na predstojeće mere zaštite u voćnim zasadima kruške.
Koordinator: Violeta Stanković

Izvor: PSSS Požarevac