Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Poljoservis

Dana 29.05.2024. godine, sa početkom u 09:02 održana je obilazak ogledne farme, mesto Mužinac , opština Sokobanja, Gazdinstvo Saše Ivkovića
sa temom:
1. 09:02 do 09:34 Dobra poljoprivredne praksa – špartanje u kukuruzu , savetodavac Srđan Cvetković

Proizvođačima je ukazano na značaj međuredne obrade zemljišta-kultivacije u kukuruzu, naročito posle čestih i obilnih padavina,što je bio slučaj tokom ovog meseca.
Koordinator: Srđan Cvetković

Izvor: PSSS Poljoservis