Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Novi Pazar

Dana 01.07.2024. godine, sa početkom u 10:30 održana je obilazak ogledne farme, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad, Pg Melajac Asmir
sa temom:
1. 10:30 do 11:15 Zastita paprike na otvorenom prostoru , savetodavac Belkisa Rabić

Cilj obilaska bio je da upozna prisutne poljoprivredne proizvođače sa zaštitom paprike na otvorenom prostoru.
Koordinator: Belkisa Rabić

Izvor: PSSS Novi Pazar