Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Novi Pazar

Dana 26.04.2024. godine, sa početkom u 13:30 održana je obilazak ogledne farme, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad,
sa temom:
1. 13:30 do 14:15 Zastita u povrtarstvu i vocarstvu , savetodavac Belkisa Rabić

Cilj posete oglednom gazdinstvu bio je da upozna povrtare i vocare ovoga kraja sa negom i zaštitom povrtarskog rasada od zemljišnih štetočina i patogena, kao i sa zastitom voca.
Koordinator: Belkisa Rabić

Izvor: PSSS Novi Pazar