Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Novi Pazar

Dana 23.04.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Deževa , opština Novi Pazar – grad, polj.gazd.Senović Miloš
sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Značaj knjigovodstvene evidencije na gazdinstvu , savetodavac Svetlana Šućević

Odrađen je obilazak ogledne farme sa ciljem da se poljoprivredni proizvodjači upoznaju sa značajem vođenja knjigovodstvene evidencije na gazdinstvu.Prisutno je bilo 6 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar