Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Niš

Dana 25.10.2023. godine, sa početkom u 09:30 održana je obilazak ogledne farme, mesto Donja Trnava , opština Niš-Crveni Krst, Gazdinstvo Janković Jugoslava
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Dezinfekcija plastenika , savetodavac Saša Stanković

Poseta oglednom gazdinstvu imala je za cilj prakticni prikaz dezinfekcije plastenika.
Koordinator: Saša Stanković

Izvor: PSSS Niš