Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Negotin

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 08:39 održana je obilazak ogledne farme, mesto Negotin , opština Negotin, Gazdinstvo Milošević Miloša
sa temom:
1. 08:39 do 09:40 Zdravstveno stanje zasada vinove loze , savetodavac Slavica Svetozarević

Cilj posete oglednoj farmi bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa primerima dobre prakse i trenutnim zdravstvenim stanjem vinove loze. Prisutno je bilo 5 proizvođača.
Koordinator: Slavica Svetozarević

Izvor: PSSS Negotin