Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Negotin

Dana 01.06.2024. godine, sa početkom u 10:06 održana je obilazak ogledne farme, mesto Miloševo , opština Negotin, Zasad kupine Gorana Stančića
sa temom:
1. 10:06 do 10:51 Primer dobre poljoprivredne prakse i tehnologija proizvodnje kupine , savetodavac Dejan Stefanović

Cilj posete oglednoj farmi je ukazivanje na efekte dobre saradnje PSSS sa poljoprivrednim proizvođačem, primerima dobre poljoprivredne prakse i tehnologijom proizvodnje kupine. Prisutno je bilo pet proizvođača.
Koordinator: Dejan Stefanović

Izvor: PSSS Negotin