Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Loznica

Dana 17.06.2024. godine, sa početkom u 10:29 održana je obilazak ogledne farme, mesto Brezovice , opština Krupanj, gazdinstvo Marić Nikole
sa temom:
1. 10:29 do 11:03 Elektronska prijava sezonskih radnika u poljoprivredi , savetodavac Živko Stefanović

Cilj posete oglednom gazdinstvu je da se prisutni poljoprivredni proizvođači upoznaju sa zakonskim rešenjem angažovanja sezonskih radnika na sezonskim poslovima u poljoprivredi, kao i sa načinom prijave, pravima i obavezama sezonskih radnika i poslodavaca, iznosima minimalne cene rada, poreza i doprinosa.
Koordinator: Živko Stefanović

Izvor: PSSS Loznica