Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Loznica

Dana 19.04.2024. godine, sa početkom u 10:29 održana je obilazak ogledne farme, mesto Loznica , opština Loznica – grad, Ogledno gazdinstvo Zorana Đurića
sa temom:
1. 10:29 do 11:34 Ceđenje meda uz upotrebu savremene opreme , savetodavac Gordana Vujaklija

Poseta oglednom gazdinstvu sa učenicima II razreda srednje škole ,,Sveti Sava” iz Loznice koji se školuju za zanimanje ,,Tehničar za zaštitu životne sredine” u pratnji nastavnog profesora Snežane Vukosavljević.
Cilj posete je da se učenici na praktičnom primeru upoznaju sa načinom ceđenja meda uz upotrebu savremene opreme.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica