Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Loznica

Dana 15.12.2023. godine, sa početkom u 12:07 održana je obilazak ogledne farme, mesto Lešnica , opština Loznica – grad, Domaćinstvo Želka Lazića
sa temom:
1. 12:07 do 12:41 Primeri dobre saradnje poljoprivrednog gazdinstva sa PSSS , savetodavac Dušan Despotović

Cilj posete jebio, predstavljanje prisutnima, primera saradnje poljoprivrednog gazdinsta i stručne savetodavne službe u orijentaciji proizvodnje na gazdinstvu
Koordinator: Dušan Despotović

Izvor: PSSS Loznica